İnci Laboratoriyaları klinik laborator diaqnostikanın bütün sahələri, o cümlədən Biokimya, Mikrobiologiya, İmmunologiya, Molekulyar genetika istiqamətləri üzrə xidmət göstərir.

– Laboratoriyamızda peşəkar mütəxəssislər və dünyanın qabaqcıl mərkəzlərində istifadə olunan tam avtomatlaşdırılmış, ən müasir analizatorlar mövcuddur.
– Test nəticələri “0 xəta” prinsipi ilə dəqiq və etibarlı şəkildə pasiyentlərə təqdim olunur.
– Pasiyentlərin təklif və iradları hər zaman qiymətləndirilir.
– EUCAST, CLSI və ISO kimi müstəqil qurumların keyfiyyət standartları əsas istiqamət götürülür.
– Molekulyar genetika istiqamətləri üzrə xidmət göstərilir, ən müasir nəzəri və praktik yenilikləri tətbiq edilir.
– Test nümunələri etibarlı şəkildə xaricə göndərilir.