Düz 30 il əvvəl – Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının çağırışı ilə hakimiyyətə qayıtmış, bununla da ölkəmiz zəfər və tərəqqi yoluna qədəm qoymuşdur.
Milli Qurtuluş günü azadlığa, qurtuluşa, Zəfərə gedən yolumuzun başlanğıcıdır! Bu gün münasibətilə xalqımızı təbrik edir, dövlətimizə sülh, əmin-amanlıq arzulayırıq!